Politika kvalitete i informacijske sigurnosti

Poslovna politika društva Germania Sport d.o.o. zasnovana je na suvremenim principima
i u skladu je sa postavljenim pravilima poslovanja. Kao način podrške organizaciji
sportskog klađenja i priređivanja igara na sreću društvo Germania Sport razvilo je cjelovit
sustav proizvodnje, održavanja i razvijanja pratećeg softvera, što omogućava pouzdano
umrežavanje velikog broja uplatnih mjesta i internetskog segmenta poslovanja, u isto
vrijeme upravljajući kvalitetom i rizicima.

Primarni cilj Germania Sporta predstavlja zadovoljenje zahtjeva i očekivanja svih
zainteresiranih strana, kao i visok nivo povjerenja. Sve svoje aktivnosti rukovodstvo
usmjerava na primjenu dobre prakse, kao i na razvoj i modernizaciju poslovanja kako bi
se osigurala visoka razina kvalitete usluga. U svim segmentima svog poslovanja,
Germania Sport nastoji se razlikovati i biti prepoznat po kvaliteti, uvijek korak ispred
konkurencije sa vlastitim rješenjima, što dokazuje i uspješnim širenjem poslovanja.
Ispunjavanje i nadilaženje očekivanja svih zainteresiranih strana sa fokusom na krajnje
korisnike usluga jedno je od najbitnijih postulata društva.

Svi zaposleni rade na poboljšanju učinkovitosti sustava kroz dosljednu primjenu politike
kvalitete, na ostvarenju ciljeva, praćenju i analizi podataka, kontinuiranom radu na
podizanju rezultata kao i donošenju i primjeni korektivnih mjera. Od svakog zaposlenog
se očekuje maksimalan angažman, osobni doprinos i dosljedno poštovanje politike
kvalitete. Kroz timski rad, koji predstavlja ključ besprijekornog odvijanja aktivnosti, stvara
se ambijent koji potiče zaposlene na kreativnost, privrženost i pozitivne promjene u
društvu. Svi dosadašnji ciljevi društva ostvareni su zahvaljujući našim zaposlenima koji
slijedeći misiju Društva stalno prave korak naprijed u ostvarivanju vizije društva.

Posvećeni smo modernizaciji društva u cjelini kao i sudjelovanju u razvoju uspješne
tržišne ekonomije, uz istovremeno poštivanje životne sredine i okruženja u kojem živimo.
U svakom segmentu društva postoji prostor za boljitak, pa već duži niz godina Društvo sa
najrelevantnijim institucijama u zemlji gradi bolju zajednicu kroz neprekidne društveno
odgovorne akcije.

Također, Germania Sport d.o.o. maksimalno je osviješteno u pogledu informacijske
sigurnosti i prepoznaje poslovne rizike koji proizlaze iz neodgovarajuće zaštite
informacija. Najviši standardi uspostavljeni našom politikom informacijske sigurnosti
primjenjuju se na sve zaposlene, informacijske sustave i poslovne procese, ali i treće
strane s kojima surađujemo.

lnformacijska sigurnost ostvaruje se primjenom odgovarajudeg skupa administrativnih,
tehničkih i fizičkih kontrola, koje obuhvaćaju politike, procese, postupke, organizacijske
strukture, softverske i hardverske funkcije. Pritom, glavni ciljevi informacijske sigurnosti
su povjerljivost, integritet i dostupnost informacija. Radi njihovog ostvarenja, redovno
preispitujemo našu Politiku informacijske sigurnosti i po potrebi istu dopunjavamo kada
se uoče nove prijetnje ili promjene u okruženju ili pak prepoznaju nove najbolje prakse
informacijske sigurnosti.