Politika privatnosti

GERMANIA SPORT d.o.o. poštuje vašu privatnost i pridaje osobitu zaštitu njenoj zaštiti. Ova Politika privatnosti (dalje u tekstu: Politika) dat će vam informacije o tome kako se brinemo o vašim osobnim podacima i kako ih štitimo kada:

 • posjetite naše web stranice,
 • posjetite naše poslovne prostore i/ili
 • na neki drugi način sudjelujete u interakciji s nama.

Sve navedeno provodimo prvenstveno kako bi omogućili optimalno korištenje usluga igara na sreću koje pružamo. U ovoj Politici termin "Propisi o zaštiti podataka" znači svi primjenjivi propisi koji se odnosi na zaštitu pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka, uključujući Opću
uredbu o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe te Zakon o elektroničkim komunikacijama.

2. VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade je GERMANIA SPORT d.o.o., OIB: 75632766837 (dalje u tekstu: GERMANIA SPORT). Ako nas želite kontaktirati u svezi obrade vaših osobnih podataka možete to učiniti

 • putem e-maila na: zastita.podatakagermaniasport.hr
 • na besplatni broj telefona: 0800 400 402
 • putem pošte na adresu: Radnička cesta 34a HR-10000 ZAGREB Republika Hrvatska

3. OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO OD VAS

Što su osobni podaci?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Osobni podaci nisu podaci iz kojih se pojedinac više ne može identificirati (anonimni podaci).

Koje osobne podatke prikupljamo od Vas?

Možemo prikupljati, koristiti, pohranjivati i prenositi različite vrste osobnih podataka o vama koje smo grupirali kako slijedi:

 • identifikacijski podaci - primjerice ime, prezime, korisničko ime ili sličan identifikator, broj identifikacijske isprave, OIB, datum rođenja i spol;
 • kontakt podaci - primjerice adresu prebivališta, adresu e-pošte i telefonske brojeve;
 • podaci o političkoj izloženosti – jeste li ste politički izložena osoba iz čl. 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
 • financijski podaci - primjerice podaci o bankovnom računu i kartici koju koristite za plaćanje;
 • podaci o transakcijama - primjerice pojedinosti o vašim plaćanjima te druge pojedinosti o proizvodima i uslugama koje koristite kod nas;
 • tehnički podaci - primjerice adresu internetskog protokola (IP), vaše podatke za prijavu, vrstu i verziju preglednika, postavku i lokaciju vremenske zone, vrste i verzije dodataka preglednika, operativni sustav i platformu i drugu tehnologiju na uređajima koje koristite za pristup našoj web stranici;
 • korisnički podaci - primjerice vaše korisničko ime i lozinku, vaše sudjelovanje u igrama na sreću koje priređujemo, vaše interese, preferencije, povratne informacije na naše promotivne aktivnosti;
 • podaci o korištenju - primjerice informacije o tome kako koristite našu web stranicu i naše usluge;
 • marketinški podaci – primjerice vaše preferencije u primanju marketinških informacija od nas i/ili trećih strana i vaše komunikacijske preferencije;
 • video snimke i fotografije - zapisi nastali korištenjem video nadzora.
 • biometrijski podaci - tijekom procesa Vaše identifikacije prilikom registracije na našoj web stranici vrši se obrada Vaših biometrijskih osobnih podataka, odnosno koristimo proces prepoznavanja lica da usporedimo Vašu „selfie“ fotografiju sa Vašim dostavljenim osobnim dokumentom. Tijekom ovog procesa biometrijski podaci se generiraju kreiranjem digitalne mape Vašeg lica kako bismo bolje uporedili Vašu fotografiju sa osobnog dokumenta i vašu selfiefotografiju.

4. KAKO SE OSOBNI PODACI PRIKUPLJAJU

Neposredna interakcija

Svoje osobne podatke nam možete otkriti registracijom na našoj web stranici, osobnim kontaktom, dopisivanjem s nama putem elektronske ili obične pošte, kroz telefonski razgovor ili na neki drugi način. To uključuje osobne podatke koje dajete:

 • prilikom registracije na našoj web stranici,
 • kada nas kontaktirate putem e-maila ili nekog drugog komunikacijskog kanala,
 • kad nas posjećujete u našim poslovnim prostorima.

Prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka, na svim kanalima pružanja usluge, odvija se sukladno načelima zakonitosti, poštenosti i transparentnosti, u jasno naznačene svrhe i u opsegu određenom Uredbom, važećim zakonima i pravilnicima.

Osobni podaci prikupljeni putem web stranice se koriste sukladno Zakonu o igrama na sreću, Pravilniku o priređivanju igara klađenja na daljinu i Pravilniku o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, prvenstveno u svrhu omogućavanja sudjelovanja u igrama na sreću klađenje na daljinu (internetsko klađenje) te u igrama na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (Internet casino), ali i radi unapređenja usluga koje vam nudimo.

Korištenje automatiziranih tehnologija

Kada posjećujete našu web-stranicu, možemo automatski prikupljati tehničke podatke o vašoj opremi, radnjama pregledavanja i obrascima. Ove osobne podatke prikupljamo korištenjem kolačića i drugih sličnih tehnologija. Također možemo primiti tehničke podatke o vama ako posjetite druge web stranice koje koriste naše kolačiće. Za više informacija predlažemo da svakako pročitate našu Politiku korištenja kolačića.

Korištenje videonadzora

Poslovni prostori GERMANIA SPORT-a zaštićeni su videonadzorom u skladu s odredbama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Prilikom ulaska u naše poslovne prostore možete ući u područje koje se nadzire putem videonadzora.

Sustav videonadzora je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba pri čemu se svi pristupi snimkama automatski evidentiraju. Nastale snimke se čuvaju koliko je minimalno potrebno kako bi se ostvarila svrha radi koje je videonadzor postavljen, a najduže u rokovima predviđenima Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Dostava podataka od trećih strana i javno dostupni izvori

Vaši osobni podaci nam u pojedinim slučajevima mogu biti dostupni i od strane trećih strana ili iz javno dostupnih izvora. Primjerice možemo prikupljati javno dostupne podatke koji su nam potrebni za ispunjavanje naših zakonom propisanih obveza glede sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Također, sa svrhom unaprjeđenja korisničkog iskustva možemo prikupljati tehničke podatke od pružatelja analitičkih usluga (npr. informacije o korištenju web stranica).

5. KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Pravne osnove za obradu

Vaše osobne podatke ćemo obrađivati isključivo na temelju neke od valjanih pravnih osnova
predviđenih člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka. Najčešće ćemo vaše osobne podatke
koristiti u sljedećim okolnostima:

 • kako bi smo realizirali ugovor koji ćemo sklopiti ili koji smo sklopili s vama (primjerice, da vam pružimo bilo koje proizvode i/ili usluge koje ste zatražili);
 • kako bi smo ispunili svoje obveze koje proizlaze iz zakona ili drugog primjenjivog propisa (primjerice obveze prema poreznim propisima, propisima vezanim uz priređivanje igara na sreću ili obveze prema propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma);
 • kako bi smo ostvarili naše legitimne interese (primjerice analize i istraživanja u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva naše web stranice) ako vaši interesi i temeljna prava ne nadjačavaju te interese;
 • u situacijama kad ste nam dali privolu da obrađujemo vaše osobne podatke kada je ta pravna osnova primjenjiva (primjerice marketinške komunikacije).

Na svom korisničkom web računu možete odabrati želite li primati promotivne inbox poruke. U svakom trenutku možete zatražiti odustajanje od ove vrste komunikacije i obrade osobnih podataka u svrhu marketinga.

Također u svakoj marketinškoj poruci koju ste zaprimili od nas možete u bilo kojem trenutku odustati od primanja promotivnih obavijesti preko poveznice za odjavu koja se nalazi na zaprimljenoj poruci.

Kandidati za zapošljavanje u društvu Germania sport d.o.o., o svojim pravama mogu se informirati na ovome linku.

Za više informacija o specifičnoj pravnoj osnovi temeljem koje obrađujemo vaše osobne podatke
možete nas kontaktirati elektroničkom poštom na zastita.podatakagermaniasport.hr

Svrhe korištenja podataka

Koristimo vaše podatke:

 • kako bi vam pružili neku od naših usluga i/ili informacija ili koju s koje ste zatražili,
 • radi ispunjenja naših zakonskih obveza,
 • kako bi vam omogućili vam optimalno korištenje naših internetskih stranica,
 • s ciljem njihove analize radi daljnjeg unaprjeđivanja našeg poslovanje i usluga koje nudimo.

6. PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATKA

Dostava Vaših podataka trećim stranama

Osobne podatke koje smo prikupili od vas čuvamo kao povjerljive međutim, kako bi uspješno realizirali svrhe za koje se podaci obrađuju, možemo ih učiniti dostupnim nekim našim poslovnim partnerima. U tom slučaju ćemo poduzeti potrebne mjere kako bi i u tim okolnostima osigurali povjerljivost vaših osobnih podataka. Konkretno, s poslovnim partnerima kojima činimo vaše osobne podatke dostupnim, sklopiti ćemo odgovarajuće ugovore o obradi podataka kojima se iscrpno uređuju zaštitne mjere koje su navedeni poslovni partneri obvezni primijeniti u obradi osobnih podataka.

Ne dopuštamo našim poslovnim partnerima da koriste vaše osobne podatke u vlastite svrhe niti u bilo koje druge svrhe za koje podaci nisu inicijalno prikupljeni.

Napominjemo da vaši osobni podaci također mogu biti dostavljeni tijelima javne vlasti i javnim tijelima koja ih imaju ovlast obrađivati u izvršavanju njihovih zadaća, u skladu sa zakonskim propisima.

Prijenos podataka izvan EEA (Europskog gospodarskog prostora)

Kako bi smo vam osigurali kvalitetnu uslugu, može se dogoditi da moramo prenijeti vaše podatke izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) te ih učiniti dostupnim pružateljima usluga i/ili regulatornim tijelima u zemljama u kojima propisi o zaštiti podataka možda ne pružaju jednaku razinu zaštite.

Kad god prenosimo vaše osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora, poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi smo osigurali približan jednak stupanj zaštite osobnih podataka kakav možete očekivati unutar Europskog gospodarskog prostora. Primjerice:

 • kada koristimo određene pružatelje usluga, možemo koristiti posebne ugovore odobrene od strane Europske komisije koji osobnim podacima pružaju istu zaštitu koju imaju unutar Europskog gospodarskog prostora. Više informacija možete pronaći ovdje: Standardne ugovorne klauzule
 • prije i prilikom samog prijenosa podataka primijeniti ćemo preporuke Europskog odbora za zaštitu podataka o mjerama kojima se dopunjuju alati za prijenos podataka kako bi se osigurala usklađenost s razinom zaštite osobnih podataka u EGP-u. Više informacija o preporukama možete pronaći ovdje: Preporuke EDPB-a

Osobne podatke prenosimo našem partneru, društvu Mozzart d.o.o., Beograd koji se nalazi u Republici Srbiji, odnosno, izvan EGP-a. Prijenos osobnih podataka u Mozzart d.o.o., Beograd regulirali smo standardnim ugovornim klauzulama koje podrazumijevaju postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera kako bi se osigurala razina zaštite osobnih podataka najmanje jednaka razini zaštite osiguranoj unutar EGP-a (primjerena razina zaštite), u skladu s odobrenim mehanizmima koje propisuje Europska komisija.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Imate pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke na vas odnose ili na sličan način na vas značajno utječu. Na internetskim stranicama u našem vlasništvu kao niti u uslugama koje pružamo trenutno ne koristimo automatizirano pojedinačno donošenje odluka.

7. KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Kada posjećujete naše internetske stranice kako bi saznali više o nama i našim proizvodima, odnosno, pregledali informacije koje stavljamo na stranice, koristimo kolačiće s ciljem da osiguramo optimalno funkcioniranje stranica, prikupimo korisne informacije o posjetiteljima koje će nam omogućiti da dalje unaprijedimo svoje usluge kao i radi toga da općenito unaprijedimo korisničko iskustvo.

Kolačići mogu na vaš preglednik biti instalirani od strane GERMANIA SPORT-a ili od treće strane, primjerice oglašivača.

Za više informacija o načinu i svrhama korištenja kolačića predlažemo da pogledate našu Politiku korištenja kolačića.

8. ROKOVI ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

U skladu s načelom ograničenja pohrane podataka propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka, vaše osobne podatke zadržat ćemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrha za koje smo ih prikupili. Navedeno uključuje ispunjavanja naših obveza sukladno prisilnim propisima (primjerice računovodstveni propisi, porezni propisi, propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma).

S ciljem utvrđivanja odgovarajućih razdoblja čuvanja osobnih podataka za pojedinu obradu, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, potencijalne rizike koji bi mogli dovesti do neovlaštene uporabe ili otkrivanja vaših osobnih podataka, svrhe za koje obrađujemo vaše osobne podatke te da li te svrhe možemo postići drugim sredstvima.

Napominjemo da u nekim okolnostima možemo anonimizirati vaše osobne podatke tako da se više ne mogu povezivati ​​s vama (nije vas moguće identificirati temeljem tih podataka), u kojem slučaju možemo koristiti te podatke bez daljnje obavijesti.

Napominjemo da vaše osobne podatke u pojedinim situacijama možemo čuvati dulje nego je to potrebno za ostvarenje izvorne svrhe. Primjerice, kada je to neophodno za ostvarenje nekog pravnog zahtjeva ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Za više informacija oko rokova čuvanja Vaših podataka u pojedinoj obradi možete nas kontaktirati putem e-maila na: zastita.podatakagermaniasport.hr

9. SIGURNOST PODATAKA

Kao voditelj obrade poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo spriječili da se vaši osobni podaci slučajno izgube, mijenjaju, otkrivaju ili neovlašteno koriste. Pri tome smo posebno uzeli u obzir rizike koje predstavlja pojedina obrada, primjerice rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Uz tehničke mjere zaštite također koristimo i organizacijske mjere zaštite. Navedeno znači da je pristup vašim osobnim podacima ograničen isključivo na radnike GERMANIA SPORT-a, naše suradnike i/ treće strane kojima su isti neophodni za ostvarenje svrhe radi koje se podaci obrađuju. Oni će obrađivati vaše osobne podatke samo prema našim uputama te podliježu obvezi povjerljivosti.

Napominjemo da, iako ćemo dati sve od sebe da zaštitimo vaše osobne podatke, potpuna sigurnost nikad nije moguća. U tu svrhu smo uspostavili potrebne procedure za otklanjanje informacijskih incidenata ali i procedure koje nam omogućavaju da vas i nadzorno tijelo bez odgode obavijestimo o sumnji na povredu osobnih podataka kad takva postoji, na način i u rokovima kako propisano primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

10. VAŠA PRAVA

Sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u svako doba imate sljedeća prava glede obrade vaših osobnih podataka:

 • Pravo na informiranost - možete nas zatražiti informaciju koje vaše osobne podatke obrađujemo (uključivo i dobiti presliku tih podataka) kao i da ih ispravimo ako su navedeni podaci netočni.
 • Pravo na povlačenje privole - ako vaše osobne podatke obrađujemo temeljem vaše privole kao pravne osnove za obradu, možete povući privolu u bilo kojem trenutku. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka obrađenih na temelju privole prije nego što je ista povučena.
 • Pravo na prijenos podataka - ako obrađujemo vaše osobne podatke temeljem vaše privole ili sa svrhom izvršenja ugovora s vama imate pravo na pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo;
 • Pravo na zastajanje s obradom - imate pravo zatražiti da zastanemo s korištenjem vaših osobnih podataka na određeno vrijeme ako smatrate da ih ne obrađujemo u skladu s zakonom.
 • Pravo na zaborav - zatražiti od nas da vaše osobne podatke izbrišemo u slučajevima kada ih obrađujemo temeljem vaše privole ili s osnove legitimnog interesa kao pravne osnove za obradu ili nekom drugom propisom predviđenom slučaju. Napominjemo da, ukoliko smo obvezni Vaše osobne podatke i dalje obrađivati temeljem neke druge primjenjive pravne osnove (primjerice, ispunjavanja naših zakonom propisanih obveza) isto ćemo nastaviti najduže do prestanka takve obveze.
 • Pravo na prigovor - pravo na podnošenja prigovora u vezi obrade osobnih podataka.

Ako želite iskoristiti bilo koje od gore navedenih prava, možete nas kontaktirati putem e-maila
na: zastita.podatakagermaniasport.hr

11. PRAVO NA PRIGOVOR NADZORNOM TIJELU

U slučaju da niste zadovoljni načinom na koji koristimo Vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate nas kako bismo otklonili problem. Ako smatrate da vam nismo bili u mogućnosti pomoći u svezi vaše pritužbe ili problema imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
HR - 10000 ZAGREB

12. AŽURIRANJE OVE POLITIKE

S vremena na vrijeme možemo izmijeniti ovu Politiku privatnosti. Ako napravimo bilo kakve bitne promjene, obavijestit ćemo vas objavljivanjem istaknute obavijesti na našoj web stranici ili e-
poštom. Savjetujemo vam da redovito posjećujete ovu Politiku kako bi ste mogli dobiti aktualne informacije o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke. U slučaju da želite pristup prethodnim verzijama politike molimo da nas kontaktirate na prethodno navedene kontakte.